ศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก! 300กว่าคดีสั่งติดEM9ราย

ศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก! 300กว่าคดีสั่งติดEM9ราย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก300กว่าคดี สั่งติด EM 9 ราย

วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า วันแรกของการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราตามคำพิพากษาของศาล สำหรับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และขับรถประมาทในวันแรก(27 ธ.ค. 2561) นั้น

พบว่า มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 514 คดี จำแนกเป็น- คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 313คดี คิดเป็นร้อยละ  60- คดีขับรถประมาท จำนวน 22 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.28- คดีขับซิ่ง จำนวน   1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.1- คดีขับเสพ จำนวน 178คดี คิดเป็นร้อยละ 34.6


และศาลสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 9 ราย  ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 9 ราย โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน 


ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40คดี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คดี 


อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับมาตรการสำคัญ ทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) พร้อมกันทั่วประเทศ และเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง การการคัดกรองผู้กระทำผิดฐานความผิดขับขี่ในขณะเมาสุราและส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และร่วมกิจกรรมการให้บริการประชาชน  ณ จุดบริการ ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น โดยช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานตำรวจ รวมทั้งให้สำนักงานจัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม และการให้คำแนะนำการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน