พระองค์ที เสด็จทอดพระเนตรงาน อุ่นไอรักฯ

พระองค์ที เสด็จทอดพระเนตรงาน อุ่นไอรักฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ราชปะแตนสีเหลือง ทรงภูษาโจงกระเบนสีแดง ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ
และภาพยนตร์สามมิติ จากนั้นพระดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตงานฝีมือโดยตัวแทนจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระดำเนินไปยังอาคารเลโก้ จัดแสดงโมเดลจำลองจากตัวต่อเลโก้เป็นรูปทรงต่างๆ อาทิ พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ในรัชกาลที่ 9

ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปทอดพระเนตรแบบจำลองภูเขาบริหารน้ำตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณทางเข้าสนามเสือป่า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทอดพระเนตรร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากนั้น ทรงเยี่ยมชมตลาดบกสี่ภาค ทรงอุดหนุนอาหาร เครื่องดื่ม ตามร้านค้าต่างๆ และทรงเยี่ยมชมราชแพทยาลัย ร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดเส้นทางพระราชดำเนิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทรงโบกมือทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาทอดพระเนตรนิทรรศการถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก บริเวณหน้าอาคาร 601 สำนักพระราชวัง และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชค ทรงตักลูกปลาสลากมัจฉาพาโชค ตามพระราชอัธยาศัย ก่อนเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต