เตือนอย่าหลงเชื่อ อ้างช่วยรับโทษคดียาเสพติดน้อยลง

เตือนอย่าหลงเชื่อ อ้างช่วยรับโทษคดียาเสพติดน้อยลง

ป.ป.ส.เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อหากใคร อ้างช่วยเหลือรับโทษคดียาเสพติดน้อยลง

จากกรณีประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ค ขอให้สังคมช่วยกันปราบปรามการวิ่งเต้นคดี และการเลิกซื้อใบ 100/2 หรือกรณีผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ เพื่อขอรับโทษที่เบาลง โดยเรื่องนี้มีตำรวจระดับพันตำรวจเอกวิ่งซื้อใบ 100/2 มีทนายคอยช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เป็นเครือข่ายช่วยกันวิ่งล้มคดียาเสพติด นั้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอชี้แจงว่า ผู้ถูกจับสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินการกับผู้ร่วมกระทำความผิดอื่น รวมถึงดำเนินการกับทรัพย์สินและขยายผลไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายสำคัญและเครือข่ายการค้ายาเสพติด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรผู้ถูกจับอาจได้รับการพิจารณาลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้ ดังนั้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้ถูกจับกุมไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการและศาล ผู้ถูกจับก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้

พร้อมทั้งฝากถึงประชาชน หากพบกรณีที่มีคนรู้จัก ญาติ หรือคนในครอบครัวถูกจับกุม หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ขออย่าหลงเชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการลงโทษที่น้อยลง เพราะหากไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการหรือนายทุนสำคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ผู้ถูกจับก็จะไม่ได้รับการพิจารณาลงโทษในอัตราโทษที่น้อยลง