รพ.บึงโขงหลง โชว์ผลงานผ่าตัดเอาเนื้องอกในรังไข่หนัก 4.2 กก

รพ.บึงโขงหลง โชว์ผลงานผ่าตัดเอาเนื้องอกในรังไข่หนัก 4.2 กก

รพ.บึงโขงหลง โชว์ผลงานผ่าตัดเอาเนื้องอกในรังไข่หนัก 4.2 กก. จากแม่ตั้งครรภ์แฝดได้สำเร็จ