ปิด 18 โรงเรียนน้ำท่วม จ.สงขลา

ปิด 18 โรงเรียนน้ำท่วม จ.สงขลา

ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.สงขลา ทำให้มีโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวแล้วรวม 18 โรงเรียน

สถานการณ์น้ำท่วมในจ.สงขลาซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วรวม6อำเภอ ประกอบด้วย อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.สทิงพระ อ.หาดใหญ่ อ.จะนะ และอ.สะบ้าย้อย จากทั้ง16อำเภอของจ.สงขลา และเป็นเหตุน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบปีนี้

นอกจากประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนแล้วยังส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนด้วยโดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาทั้ง3เขต ติดปิดเรียนชั่วคราวในวันนี้รวม18 โรงเรียน ประกอบด้วยเขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน เขต2 จำนวน 1 โรงเรียน และเขต3 มากที่สุดจำนวน 14 โรงเรียน ส่วนในภาพรวมทั้งจังหวัดมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด 37 โรงเรียนแต่บางแห่งยังสามารถเปิดเรียนได้

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีก1แห่งคือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ประกาศปิด1วันเช่นกันรวมทั้งโรงเรียนเอกชนอีกอย่างน้อย2แห่งในอ.หาดใหญ่ก็ปิดเรียน1วันเช่นกัน​