ช่วยเหลือลูกจ้างถูกเครื่องรีดยางบดนิ้วขาด

ช่วยเหลือลูกจ้างถูกเครื่องรีดยางบดนิ้วขาด

ประกันสังคมบุรีรัมย์ ช่วยเหลือหนุ่มลูกจ้างเคราะห์ร้ายถูกเครื่องรีดยางหนีบนิ้วมือข้างซ้ายขาด 4 นิ้ว ขณะทำงาน แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากนายจ้างไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียน