ตลาดแตงโมกาฬสินธุ์คึกคัก ราคาตกยังดีกว่าทำนาขาดทุน

ตลาดแตงโมกาฬสินธุ์คึกคัก ราคาตกยังดีกว่าทำนาขาดทุน

ตลาดแตงโมกาฬสินธุ์คึกคัก เกษตรกรระบุแม้ราคาตกยังดีกว่าทำนาขาดทุน