หนุนมีบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีได้

หนุนมีบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีได้

อธิบดีกรมอนามัย หนุนกรมสรรพากรสนับสนุนครอบครัวมีบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีได้

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นการแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อสนับสนุนการมีบุตรโดยให้กับครอบครัวที่มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไปสามารถไปขอลดหย่อนภาษีได้ว่า ตนเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว สำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมการเกิด และการเติบโตของชาติ ซึ่งจริงๆ อยากให้มีการส่งเสริมให้มากกว่านี้แต่คิดว่าเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เป็นก้าวเล็กๆ ที่สำคัญ แต่ยิ่งใหญ่

นพ.วชิระ กล่าวอีกว่า การทำให้เป็นการเกิดแบบมีคุณภาพจะต้องทำ 1. มีเมื่อพร้อมคือช่วงวัยทอง 20- 35 ปี 2.ตั้งใจมีลูก 3. เตรียมตัว ตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ เตรียมความพร้อมของครอบครัว กินอาหารครบ 5 หมู่ และเสริมในสิ่งที่ขาด โดยเฉพาะธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน อย่างโฟลิกนอกจากจะเสริมความสมบูรณ์แล้วยังป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย 5. ฝากครรภ์แน่เนิ่นๆ เพื่ออยู่ในการดูแลที่ถูกต้องของแพทย์จะได้ดูความผิดปกติของครรภ์ ของทารกในครรภ์ มาพบแพทย์ตามนัดหมายโดยเฉพาะช่วงใกล้คลอด ซึ่งจะมีโรงเรียนสอนการดูแลครรภ์ ดูแลลูกหลังคลอดด้วย ทั้งนี้ คนไทยโชคที่ที่ตอนนี้มีการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ และคลอดในสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูงร้อยละ 99 นอกจากนี้ หลังคลอดยังมีระบบการดูแลให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่ดีมาก

"การที่ยังปรากฎข่าวว่าแม่ลุกเสียชีวิตจากการคลอดอยู่เสมอ อาจจะเป็นเพราะเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียทำให้เห็นว่ามีการตายเยอะ และส่วนใหญ่เป็นเพราะตกเลือด แต่ถ้าดูตามสถิติอัตราการเสียชีวิตของแม่เมื่อปี 2559 อยู่ที่ 22 ต่อแสนประชากร ซึ่งในปีหนึ่งมีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณ 7 แสนครรภ์ เท่ากับว่าเสียชีวิตประมาณไม่เกิน 150 ราย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว และในปี 2560 ที่กำลังจะสรุปในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ก็พบว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของแม่จะต่ำกว่า 20 ต่อ แสนประชากร ถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย"นพ.วชิระกล่าว 

นพ.วชิระ กล่าวอีกว่า ส่วนอัตราการเสียชีวิตของทารกหลังคลอดภายใน 28 วันนั้นต่ำกว่า 5 ต่อแสนประชากรเด็กเกิดใหม่ ถ้าดูการเสียชีวิตในช่วง 1 ปี ต่ำกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็ก และถ้าดูการเสียชีวิตในช่วง 5 ปี จะต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรเด็ก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะสามารถลดได้มากกว่านี้ ตามแนวทางที่บอกไปแล้วคือเรื่องของการเตรียมตัวที่ดีก่อนมีบุตร และหลังคลอดมก็มีการติดตามต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ประชากรที่มีคุณภาพ.