เปิดงานวันแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

เปิดงานวันแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

เปิดงานวันแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันแสดงผลงานโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย ดร.รุจิพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการบริหารโครงการให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน โดยมีบุคคลเป้าหมายร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ 9101 จำนวน 580 คน

ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ และกลุ่มกิจกรรมเด่นของอำเภอนำเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้ยั่งยืน อภิปรายคณะมุมมองscในการขับเคลื่อน ศพก.ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน โดยใช้โครงการ 9101 เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานผลิตผลจากโครงการ 9101 ของ 6 อำเภอ 54 ชุมชน 252 โครงการ ทำให้ผลผลิตโครงการ 9101 เป็นที่รู้จักทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขว้างเกิดช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายกันระหว่างเกษตรกร และระหว่างกล่มกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเกิดทักษะในการบริหารโครงการให้ยั่งยืนและการต่อยอดด้านโครงการให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน