ควันหลงน้ำท่วมโคราช ป้ายทะเบียนจมน้ำตกเกลื่อนถนน 

ควันหลงน้ำท่วมโคราช ป้ายทะเบียนจมน้ำตกเกลื่อนถนน 

ควันหลงน้ำท่วมโคราช แผ่นป้ายทะเบียนตกเกลื่อนถนน ประกาศหาเจ้าของให้มารับคืน