"ธุรกิจกีฬา และ Passion" ไปด้วยกันได้หรือไม่?

"ธุรกิจกีฬา และ Passion" ไปด้วยกันได้หรือไม่?

Sport Biz!! กับ "เอ็ม" ธนรัชต์ คูสมบัติ พาไปร่วมพูดคุยกับคุณ "ศิวัช วสันตสิงห์" หนึ่งในผู้ก่อตั้ง "อาริ ฟุตบอล" ในหัวข้อ "ธุรกิจกีฬา และ passion" ไปด้วยกันได้หรือไม่?