คัดสรรกำลังพลเข้าฉุดชักราชรถริ้วขบวนเคลื่อนพระบรมศพในหลวงร.9

คัดสรรกำลังพลเข้าฉุดชักราชรถริ้วขบวนเคลื่อนพระบรมศพในหลวงร.9

วันนี้ ที่กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังความคืบหน้างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     ในส่วนรับผิดชอบด้านการคัดเลือกกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อร่วมริ้วขบวนเคลื่อนพระบรมศพ โดยมียอดกำลังพลรวมทั้งสิ้น 435 นาย ซึ่งแบ่งกำลังพลออกเป็น 3 ชุดดังนี้

     กำลังพลฉุดชัก จำนวน 330 นาย เกรินบันไดนาค 60 นาย ชุดช่างซ่อมฉุกเฉิน 45 นาย โดยวางริ้วขบวนไว้ดังภาพแบบร่างริ้วขบวน  ทั้งส่วนของราชรถพระนำ ที่ริ้วขบวนยาวกว่า 30 เมตร ริ้วขบวนพระมหาพิชัยราชรถ ที่ริ้วขบวนยาวกว่า 76 เมตร

     วันเดียวกันมีพลทหารกว่า 400 นายเดินทางเข้ามาคัดเลือกร่วมริ้วขบวนฯ จากทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ ทั้งจากการสมัครที่ส่งรายชื่อในกับทางกรมสรรพสวุธทหารบกและเดินทางมาสถานที่คัดเลือก