เพิ่มรถไฟ 19 ขบวนเหนือ-อีสานรับปีใหม่

เพิ่มรถไฟ 19 ขบวนเหนือ-อีสานรับปีใหม่

"วุฒิชาติ" เผย รฟท.เพิ่มขบวนรถไฟ 19 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค.58-4 ม.ค.59

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้เตรียมแผนอำนวยความรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจัดเดินขบวนรถพิเศ ษในเส้นทางสายเหนือ และเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่ม 19 ขบวน เพิ่มเติมขบวนรถปกติที่มีเดินประจำในทุกเส้นทาง 228 ขบวน ขณะเดียวกันยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารชั้น3 ประมาณ 1 – 2 ตู้ต่อขบวน กับขบวนรถเร็วในเส้นทางสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเส้นทางสายใต้ไม่มีเดินขบวนรถพิเศษ แต่จะเพิ่มตู้โดยสารแทน ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้อีกประมาณ 10,000 คนต่อวัน

ขบวนรถพิเศษที่การรถไฟฯ ได้จัดเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในเส้นทางสายเหนือและเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 19 ขบวน แบ่งการเดินรถเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เที่ยวไปส่ง วันที่ 28 – 31 ธ.ค.58 รวม 4 วัน รองรับผู้โดยสารได้ 18,000 คน และช่วงที่ 2 เที่ยวรับกลับ วันที่ 2 – 4 ม.ค.59 รวม 3 วัน รองรับผู้โดยสารได้ 20,000 คน

นายวุฒิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถไฟฟรี สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันเดินทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางขอให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินรถ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสาร ห้ามขึ้นรถในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งในสถานี และบนขบวน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ