'ประยุทธ์'ย้ำหลักการความร่วมมือ ที่ประชุมCOP 21

'ประยุทธ์'ย้ำหลักการความร่วมมือ ที่ประชุมCOP 21

"ประยุทธ์"ย้ำหลักการความร่วมมือ ไทยต่อสังคมโลก พร้อมแสดงจุดยืนทางการเมือง ต่อที่ประชุมCOP 21 และ CMP 11 - ถกทวิภาคีไทย-รัสเซีย

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 (CMP 11) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางไปศึกษาในการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยจาก 20 % เป็น 25 % ว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยหรือไม่ และย้ำหลักการความร่วมมือของไทยต่อสังคมโลก พร้อมแสดงจุดยืนทางการเมือง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เพื่อให้การประชุมในระดับรัฐมนตรีและตัวแทนนำไปเป็นกรอบทำข้อตกลงให้บรรลุผล สามารถนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายแทนพิธีสารเกียวโตได้ภายในปี 2015 นี้  

พล.ต.วีรชน. กล่าวว่า ในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะหารือกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยจะหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ความร่วมมือด้านการศึกษา การค้าและความสัมพันธ์สองประเทศที่กำลังจะครบ 120 ปีในปีหน้า รวมทั้งจะขอบคุณผู้นำรัสเซียที่เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมอาเซียน-รัสเซียสมัยพิเศษในเดือนพฤษภาคม 2559 ในโอกาสจะครบรอบความสัมพันธ์ 20 ปีอาเซียน-รัสเซีย