ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระสังฆราช

ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระสังฆราช

ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "พระสังฆราช"

ที่ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา(ศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการซ้อมเสมือนจริงใช้เส้นทางจริงเป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรฺหมฺคุตโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พร้อมคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของริ้วขบวนพระอิสริยยศด้วย

ต่อมาเวลา 07.40 น.ริ้วขบวนได้เคลื่อนไปตามถนนพระเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ผ่านถนนราชดำเนินกลาง ตัดเข้าถนนหลานหลวง โดยใช้ท่าเดินแบบสโลว์ มาร์ท ประกอบเพลงพญาโศกลอยลม เมื่อไปถึงจุดพักบริเวณแยกหลานหลวง จึงเปลี่ยนเป็นท่าเดินปกติจนกระทั่งถึงบริเวณถนนกรุงเกษม ขบวนจะหยุดพักที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จากนั้นริ้วขบวนเคลื่อนต่อด้วยท่าเดินแบบสโลว์ มาร์ทอีกครั้ง เลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกลางสุสานหลวง พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

จนเมื่อเวลา 10. 00 น. ริ้วขบวนถึงพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าหน้าที่ได้ปรับริ้วขบวนสู่ริ้วขบวนที่ 2เชิญพระโกศพระศพเวียนรอบพระเมรุ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธีซ้อม สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศในครั้งนี้ ได้มีการปิดการจราจรตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.โดยตลอด 2 ข้างทางที่ริ้วขบวนผ่านมีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมและถ่ายภาพการซักซ้อมเป็นจำนวนมาก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า การซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมเสมือนจริงครั้งที่ 1 ในพื้นที่จริง หลังจากแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการซ้อมย่อยมาแล้ว ซึ่งในวันประกอบพระราชพิธีจริงวันที่ 16 ธ.ค. 2558 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามแบบโบราณราชประเพณีตลอดเส้นทางส่งเสด็จ ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระศพจนถึงเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ธ.ค.2558

ด้านพล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนว่า การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศฯครั้งที่ 1 ในพื้นที่จริงมีความเรียบร้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกำลังพลทหาร แต่ยังพบปัญหาเรื่องความสูงของราชรถเชิญพระโกศพระศพช่วงผ่านสะพานลอย 3 แห่ง โดยกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะดำเนินการปรับระดับถนน ให้ราชรถผ่านได้สะดวก ซึ่งการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศทั้ง 2 ริ้วขบวน ในครั้งนี้ใช้กำลังพลทั้งหมด 1,449 นาย โดยได้ปรับเปลี่ยนระยะทางจาก 3.6 กิโลเมตร เหลือเพียง 2.9 กิโลเมตร ความยาวริ้วขบวนมากกว่า 500 เมตร ใช้ระยะเวลาเดินขบวนกว่า 2 ชั่วโมง และจะมีการซ้อมใหญ่อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 7 และ 10 ธ.ค. 2558 

นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษยานุศิษย์ กล่าวว่า เส้นทางการเคลื่อนริ้วขบวนครั้งนี้ ยึดตามเส้นทางเดียวกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิราญาณวงศ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2503 โดยริ้วขบวนแบ่งเป็น 2 ริ้วขบวน คือ ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศรินทราวาส แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ส่วนกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ส่วนเครื่องสูง ราชรถพระนำอ่านพระอภิธรรม และส่วนราชรถเชิญพระศพ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระประยูรญาติ และคณะศิษยานุศิษย์ ส่วนริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศพระศพโดยราชรถเวียนรอบพระเมรุ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ขบวนนำริ้ว เสลี่ยงพระนำอ่านพระอภิธรรม ราชรถเชิญพระโกศพระศพ และตามด้วยพระราชาคณะ โดยในพระราชพิธีครั้งนี้มีโรงเรียนในสังฆราชูปถัมภ์เข้าร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศด้วย อาทิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในพื้นที่ประสูติของสมเด็จพระสังฆราช