ท่าจีนตื่นอบรมอาสาช่วยสกัดไข้เลือดออกระบาด

ท่าจีนตื่นอบรมอาสาช่วยสกัดไข้เลือดออกระบาด

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ช่วยสกัดไข้เลือดออกระบาด

นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่น่าเป็นห่วงหลังพบมีแนวโน้มสูงขึ้น ล่าสุดจึงได้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และสาธารณสุขประจำตำบล จัดอบรมใน”โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยกันรณรงค์ เพื่อช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างมีส่วนร่วม อาทิ โครงการให้ความรู้และเข้าใจถึงอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 “สำหรับโรคไข้เลือดออกจัดว่า ขณะนี้เป็นเชื้อขั้นร้ายแรงอย่างหนึ่งด้วยเหตุจากพาหะยุงลายออกแพร่ระบาด ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้รวดเร็วหากไม่รีบรับการรักษาอย่างถูกวิธี ดังนั้นจึงออกแจ้งเตือนชาวบ้านช่วยกันสกัดโรคดังกล่าวมิให้กระจายแพร่ระบาด ในมาตรการ 5 ป 1 ข อาทิ ปิดภาชนะใส่น้ำกินน้ำใช้อย่างมิดชิดหลังใช้งานทุกครั้ง, เปลี่ยนน้ำแจกันและถังเก็บน้ำเป็นประจำ, ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่บรรจุน้ำอย่างถาวร, ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง และปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำอย่างสม่ำเสมอ, ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด และปฏิบัติสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยต่อไป” นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร กล่าว