สปช.บุรีรัมย์พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

สปช.บุรีรัมย์พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

สปช.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความดิดเห็น ปชช.ทั้งระดับอำเภอ และจังหวัดครอบคลุมทั้ง 18 ด้าน

นายทิวา การกระสัง สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อหารือกำหนดแนวทางการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ปชช. ทั้งจังหวัดในการปฏิรูปด้านต่างๆ ทั้ง 18 ด้าน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุม ทั่วถึงทุกกลุ่ม เน้นการปฏิรูปที่หมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนระบบ หรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม พฤติกรรมของคนในสังคม ไม่ใช่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเล็กน้อย ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาการขาดงบประมาณ ขาดกำลังคน ซึ่งเป็นภารกิจปกติที่ฝ่ายบริหารต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ คณะกรรมาธิการฯ ทั้ง 18 ด้าน ก็จะได้รวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการปฎิรูปด้านต่าง ๆ ทั้งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และอภิปราย นำสู่การปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะมีทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

โดยระดับจังหวัดกำหนดเปิดเป็นเวทีแรก ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 150 คน ส่วนเวทีระดับอำเภออีก 10 เวที จะเปิดเวที ที่ อำเภอเมือง, สตึก, พุทไธสง, ลำปลายมาศ, นางรอง, ประโคนชัย, ละหานทราย, บ้านกรวด, หนองกี่ และ อำเภอกระสัง ซึ่งกำหนดจัดในห้วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2558 โดยแต่ละจุดจะเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจจากอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นดังกล่าวด้วย

ด้านนายทิวา การกระสัง สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดเวทีใหญ่ ซึ่งเป็นเวทีของ สปช.ส่วนกลาง 2 ครั้ง คือในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวทีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ที่สนามไอโมบาย สเตเดี้ยม และเวทีประชาเสวนา ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนผู้สนใจทุกคน ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และต้องการปฏิรูปประเทศ นำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย