'ปลัดสุวัตร'นำทัพจัดตั้งยกเครื่องกีฬาไทย

'ปลัดสุวัตร'นำทัพจัดตั้งยกเครื่องกีฬาไทย

"ปลัดกีฬา" สุวัตร สิทธิหล่อ เครื่องร้อน เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาของชาติ ยกเครื่องการกีฬาใหม่ แบบมียุทธศาสตร์

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนากีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีการประชุมทุกเดือนนั้น ได้มีการหารือถึงเรื่องของการปฏิรูปวงการกีฬาไทย โดยพิจารณาจากจุดเด่นและจุดด้อยของวงการกีฬาไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก่อนจะมีแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาของชาติเพื่อพัฒนากีฬาไทยอย่างมียุทธศาสตร์ และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นายสุวัตรได้ยกตัวอย่างกรณีมีสมาคมกีฬาขอจดทะเบียนใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในปัจจุบันเกินกว่า 70 สมาคม และมีแนวโน้มจะถึง 100 สมาคมในอนาคตแน่นอน ซึ่งไม่สามารถปิดกั้นการก่อตั้งของสมาคมกีฬาได้ด้วย เนื่องจากผิดรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ กกท.ยังได้รับงบประมาณประจำปีเท่าเดิม ทำให้เงินที่จะถูกนำมาใช้พัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกีฬาแต่ละชนิด กลายเป็นเบี้ยหัวแตก ไม่มีความคุ้มค่า

"ปลัดกีฬา" กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากีฬาแต่ละชนิดมีความสำคัญและมีความแตกต่างกัน แต่งบประมาณที่ได้รับมากลับนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า ซึ่งแนวทางการปฏิรูปนั้น ได้มีการทำแผนและดำเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ การแบ่งเกรดสมาคมกีฬา เอ บี ซี แบ่งตามผลงานของแต่ละสมาคม การบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ แผนการพัฒนาในระยะยาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะต้องแบ่ง "โซนนิ่ง" กีฬาแต่ละภาคของประเทศ จะสร้างนักกีฬาชนิดใดประเภทใดบ้าง เป็นต้น

สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปการกีฬาของชาตินี้ คาดว่าจะมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน และจะเชิญบุคคลจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กกท. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งนายสุวัตรยืนยันว่าหากมีรัฐบาลใหม่ก็สามารถจัดตั้งและเดินหน้าได้ทันที