กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการส่วนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

วันนี้ (24 พ.ค.66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ไปยังศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ครั้นเสด็จฯ ถึง ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการศูนย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนคนพิการทางสติปัญญา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 

จากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุม ประทับพระราชอาสน์ นายประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “นักธุรกิจ จิตกุศล คนตันแบบ” (๖ ทศวรรษ พัฒนาดาวน์) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก นายนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ พลัส อินโนเวชั่น แอสเซท จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

ประธานมูลนิธิฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารสิริโรจนาทรและกราบบังคมทูลเบิก ผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ประธานมูลนิธิฯ เข้ารับพระราชทานเงินเพื่อสมทบทุนศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิด “อาคารสิริโรจนาทร” ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กพิการทางสติปัญญา ห้องออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ห้องพักผู้พิการทางสติปัญญาเพศชาย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริโรจนาทร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องเรียน กศน. ห้องฝึกพูด ห้องกระตุ้นพัฒนาการ ห้องงานศิลปะบำบัด เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ เสด็จออกจากห้องรับรองไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ และผู้มีอุปการคุณ 

ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณโถงกลาง ทอดพระเนตรห้องฝึกอาชีพการทำขนมอบ ขนมไทย และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งร้านกาแฟ (ปัญญาคาเฟ่) ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสถานที่ฝึกอาชีพงานเกษตรของผู้พิการทางสติปัญญาเพื่อทรงปลูกต้นพะยูง จำนวน 1 ต้น ทอดพระเนตรโรงเห็ดอัจฉริยะ 1-2 ใช้พลังงาน Fuel cells โรงเห็ดอัจฉริยะ 3 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนผักสลัดอินทรีย์ (โปรแกรมบางพูนโมเดล) แปลงผักสวนครัว รั้วกินได้ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ