การไฟฟ้านครหลวง 'ลดค่าไฟ' ล่าสุด 4 เดือน จ่ายแล้วจะได้คืนเงินส่วนลดหรือไม่?

การไฟฟ้านครหลวง 'ลดค่าไฟ' ล่าสุด 4 เดือน จ่ายแล้วจะได้คืนเงินส่วนลดหรือไม่?

ปมค่าไฟแพง! การไฟฟ้านครหลวง แจง 'ลดค่าไฟฟ้า' ต่อเนื่อง 4 เดือน มีคำตอบหากชำระค่าไฟแล้วจะได้คืนเงินส่วนลดหรือไม่ เช็กที่นี่ช่องทางดาวน์โหลดแอปฯ MEA Smart life ตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าได้ง่ายๆ

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เผยถึงกรณี 'ค่าไฟแพง' ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระ 'ค่าไฟฟ้า' ประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานและในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ตามที่ ครม.เสนอ

 

 

โดยให้ 'ส่วนลดค่าไฟฟ้า' ต่อเนื่อง 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

อ่านรายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (คลิก)

 

 

สำหรับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (บิลค่าไฟ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต

 

'ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป'

 

(หมายเหตุ : สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566)

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart life

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้า ได้ที่

 

 

การไฟฟ้านครหลวง 'ลดค่าไฟ' ล่าสุด 4 เดือน จ่ายแล้วจะได้คืนเงินส่วนลดหรือไม่?