เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน ลุ้นเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน ลุ้นเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านคุณสมบัติลุ้นเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านคุณสมบัติลุ้นเพิ่มสิทธิระบบขนส่งซึ่ง กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว 

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติและยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

จ่อเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง

กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิรอบใหม่ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป ประกอบด้วย

 1. รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT)
 2. รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
 3. รถสองแถวรับจ้างและ
 4. เรือโดยสารสาธารณะ 

สำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ประกอบด้วย

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดโดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129  
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-848-1284

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

แต่หากผู้มีสิทธิใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำประปา