จับตาปรากฏการณ์ "ไมโครฟูลมูน" ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุด 5 ก.พ.66 นี้

จับตาปรากฏการณ์ "ไมโครฟูลมูน" ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุด 5 ก.พ.66 นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01.30 น. จะเกิดปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01.30 น. จะเกิดปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon) ซึ่งจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย

สำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon) มีระยะห่างจากโลก 405,818 กิโลเมตร เวลาที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์คือช่วงเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.02 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ในแต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลก ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่ผู้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้หรือไกลโลกมีขนาดที่แตกต่างกัน นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

 

จับตาปรากฏการณ์ "ไมโครฟูลมูน" ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุด 5 ก.พ.66 นี้

 

ทั้งนี้ ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด หรือใกล้โลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ได้ แต่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในระยะทางที่ไกลโลกมากที่สุดและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงพอดีนั่นเอง

สำหรับปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี" หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) จะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 30 ถึง เช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือน หรือ บลูมูน (Blue Moon) จึงเรียกว่า "ซูเปอร์บลูมูน" (Super Blue Moon) มีระยะห่างจากโลก 357,334 กิโลเมตร  ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย