ข่าวปลอม! AOT เปิดให้ลงทุน 20 หน่วย ในราคา 1,000 บาท ผ่านเพจ Stame12

ข่าวปลอม! AOT เปิดให้ลงทุน 20 หน่วย ในราคา 1,000 บาท ผ่านเพจ Stame12

แชร์ว่อน! AOT เปิดให้ลงทุน 20 หน่วย ในราคา 1,000 บาท ผ่านเพจ Stame12 ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจงแล้วเป็น "ข่าวปลอม"

ตามที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับการเงินในสื่อออนไลน์เรื่อง AOT เปิดให้ลงทุน 20 หน่วย ในราคา 1,000 บาท ผ่านเพจ Stame12 ล่าสุดทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

 

 

จากกรณีที่มีการเชิญชวนโดยระบุว่า AOT เปิดให้ลงทุน 20 หน่วย ในราคา 1,000 บาท ผ่านเพจ Stame12 ทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

 

"ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเชิญชวนให้มีการลงทุนในกรณีดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฆษณาดังกล่าวแต่อย่างใด"

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

 

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th/index.html หรือโทร 0 2283 3000

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคม