“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมัครร่วมโครงการแมชชิ่งซื้อขายผลไม้-ผลิตภัณฑ์เกษตร

“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมัครร่วมโครงการแมชชิ่งซื้อขายผลไม้-ผลิตภัณฑ์เกษตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมัครเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ กับคู่ค้าสำคัญจากตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ขับเคลื่อนนโยบาย
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และมีมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก เพื่อบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการยกระดับการส่งออกสินค้าของไทยผ่านการทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรต่าง ๆ เพื่อรักษาตลาดเดิม บุกตลาดใหม่ เร่งขยายตลาดเป้าหมายในการส่งออก และเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด “โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ
เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า” ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีสินค้าเป้าหมาย คือ ผลไม้สดชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป และสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะจัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย มาร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการส่งออกของไทย

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งระบายสินค้าผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ของไทย
สู่ตลาดโลกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยผลักดันเพิ่มช่องทาง และเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการทำตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยรักษาและฟื้นฟูตลาดเดิมจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรคเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด เปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และตลาดที่มีความยืดหยุ่นทางการขนส่ง ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ของไทย
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเน้นย้ำภาพลักษณ์ และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี และได้มาตรฐานส่งออก รวมทั้งแสดงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”นายภูสิตกล่าว

“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมัครร่วมโครงการแมชชิ่งซื้อขายผลไม้-ผลิตภัณฑ์เกษตร

ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมหลัก คือ การจับคู่เจรจาธุรกิจของผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพจากต่างประเทศร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการส่งออกของไทยแล้ว จะมีการจัดการลงนามความตกลงทางการค้าหรือข้อตกลงการซื้อขาย (MOU) ระหว่างผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าจากต่างประเทศ กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ตลอดจนการชิมรสชาติอาหารที่ปรุงจากผลไม้ และสินค้าเกษตร และการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพของสินค้าเป้าหมาย โดยความร่วมมือของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

“กรมฯขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ที่สนใจจะขยายตลาดในโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด
แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงาน และยื่นหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-507-8354,
02-507-8343 หรือ Email [email protected]” นายภูสิตกล่าว