"สามารถ" จี้กองสลากฯ เอาผิดแพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยเกินราคา

"สามารถ" จี้กองสลากฯ เอาผิดแพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยเกินราคา

"สามารถ"ย้ำ แพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยเกินราคาเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง จี้ กองสลากฯ ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันนี้ขอมาเขียนถึง กสทช.และ กองสลากฯ  ที่ปล่อยให้มีการโฆษณาการพนัน และ  การขายสลากฯแพงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย โฆษณาไม่ได้  ย้ำถ้ากองสลากยังนิ่งเฉย เป็นสมัยโบราณเขาเรียก " ฉ้อราษฏร์บังหลวง "

ผมขอหยิบ  คำว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” นั้นมีที่มาจากคำว่า “ฉ้อ” ที่แปลว่า โกง เช่น ฉ้อทรัพย์ ฉะนั้นคำว่า “ฉ้อราษฎร์”ก็แปลง่ายๆว่า โกงราษฎร

ส่วนคำว่า "บังหลวง" ก็มาจากคำว่า “บัง” ซึ่งกร่อนมาจาก“เบียดบัง” ซึ่งแปลว่า ยักยอกเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัวรวมกับคำว่า"หลวง" ที่แปลว่าที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น วังหลวง ฯลฯ ฉะนั้นคำว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” หากจะแปลตามคำศัพท์ก็จะแปลได้ว่า โกงราษฎร และยักยอกเอาส่วนที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินไว้เป็นของตัว (ในที่นี้ย่อมหมายรวมของของรัฐหรือราชการนั่นเอง)

ความหมายอย่างเป็นทางการของคำว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 346 นั้น ให้ความหมายว่า “การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เก็บกินจากราษฎรแล้วไม่ส่งให้หลวงหรือเบียดบังเงินหลวง” นั่นเอง

ดังนั้น สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หวย นั้นถือเป็นการพนัน  ผมขอสรุปสั้นว่า การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน การพนันแบบไทยแท้มักอิงการใช้สัตว์สู้กัน เช่น ชนไก่, ปลากัด จวบจน พ.ศ. 2473ในสมัย รัชกาลที่ 7 จึงได้ตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ขึ้นมา

 

นับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของไทย โดยรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเรื่องต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน ก่อนที่ต่อมาจะมี พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ขึ้นโดยในทางเนื้อหาคือการเพิ่มเติมประเภทของการพนันเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมการพนันชนิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะยังคงใช้บังคับจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือนานกว่าเกือบ 88 ปีมาแล้ว 

โดยในขณะเดียวกันก็มี พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งให้อำนาจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ผู้เดียว ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

ดังนั้นการที่มี บริษัททำแพลตฟอร์มออนไลน์  ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  ถือว่าเป็นการทำผิดกฏหมาย...  โดยพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ระบุไว้

ในมาตรา 39 ระบุว่า ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกพ.ร.บ.และยังไม่ได้ออกรางวัล ใน “ราคาเกินกว่าที่กำหนด” ในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้อง ”ระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท จากกฎหมายฉบับเก่าที่กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท”

ส่วน มาตรา 39/1 และมาตรา 39/2 ระบุว่า “หากผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และหากผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทเช่นกัน”

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุไว้ใน  มาตรา 22  โดยการจัดสรรเงินรางวัลยังอยู่ที่ 60% ของเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากฯเท่าเดิม แต่ลดสัดส่วนเงินที่นำส่งเข้ารัฐเหลือ 23%

ดังนั้นการที่ปล่อยให้มี แพลตฟอร์มออนไลน์ขายเกินราคานั้น  ถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง  เพราะ รายได้แผ่นดินก็ไม่ได้จัดเก็บ... ประชาชนก็อดรางวัลเพิ่มด้วย

ผมจะขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่น... กองสลากฯพิมพ์สลากมางวดละ ร้อยล้านใบ  ถ้ามีคนขายเกินใบละ 20 บาท  จำนวนร้อยล้านใบ  เท่ากับ  จะมีเงินหายจากกองสลาก เป็นจำนวน 2พันล้านบาท  ปีนึงคือ 24 งวด จะเท่ากับ 4.8หมื่นล้านบาท

ตามมาตรา 22ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล คือ 2.88 หมื่นล้านบาท  เพราะแทนที่ประชาชน หรือ ราษฏร จะได้เงินรางวัลถูกเพิ่มมากขึ้นถึง  2.88หมื่นล้านบาท ก็ไม่มีใครได้รับ  อันนี้แหละสมัยโบราณที่เรียกว่า ฉ้อราษฏร์  

ส่วนการบังหลวงคือมาจาก เงิน ร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน  กองสลากจะต้องนำส่ง  1.104หมื่นล้านนั้นคือจำนวนรายได้ที่ต้องส่งคืนให้แผ่นดิน

แต่ไม่มีการส่ง  แถมยังปล่อยให้เงินจำนวน 4.8 หมื่นล้านบาท ตกไปยังเอกชนเพียงไม่กี่คน  

ดังนั้นคือการกระทำของบริษัทเอกชนที่มีรายได้จากการขายสลากเกินราคา  แล้วกองสลากฯที่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วไม่ทำอะไร  ก็ถือว่า  เป็นการกระทำที่ ฉ้อราษฏร์บังหลวง..  

ดังนั้น กองสลากฯ  ที่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ  ต้องดำเนินการทันที... ต้องสั่งให้  กสทช.ปลด การโฆษณาทุกช่องออกด้วยเพราะ ถือว่าขัดต่อคำสั่ง ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ออกคำสั่งไว้  26 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ต้องปลดออกจากทุกบิลบอร์ด  และ  โซเชี่ยลทุกชนิดด้วย    

ป.ล.ขอเอาคำสั่ง  หัวหน้า คสช.มาเตือนสติ  กองสลาก  และ กสทช  ที่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ....ต้องยึดตัวบทกฏหมายเป็นหลักชัย