กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ออท.ฟินแลนด์ เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ออท.ฟินแลนด์ เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ออท.ฟินแลนด์เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ วังสระปทุม

วันนี้ (23 ม.ค.66) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายยูริ ยาร์วียาโฮ (Mr. Jyri Järviaho) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ออท.ฟินแลนด์ เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ออท.ฟินแลนด์ เฝ้า ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่