เช็กเงินพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2566 มีอะไรบ้าง ได้เพิ่มเท่าไหร่

เช็กเงินพิเศษ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2566 มีอะไรบ้าง ได้เพิ่มเท่าไหร่

เช็กเงินพิเศษ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 หลัง ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เช็กเงินพิเศษ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมกราคม 2566 หลัง ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน ม.ค.2566

สำหรับ รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯจำนวน 13.2 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบโดยตรงจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ และทำให้กำลังซื้อลดลง

มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ จะให้ความช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แก่ผู้มีบัตรฯเพิ่มเติมจากเดิมอีกจำนวน 200 บาท เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน

2) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เดิมได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน

โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษฯ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ