"กรุงศรี" คว้ารางวัล Best Bank for CSR, Thailand 3 ปีซ้อน

"กรุงศรี" คว้ารางวัล Best Bank for CSR, Thailand 3 ปีซ้อน

"กรุงศรี" คว้ารางวัล Best Bank for CSR, Thailand ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในงาน Asiamoney Best Bank Awards 2022

23 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน รับรางวัล Best Bank for CSR, Thailand จากงาน Asiamoney Best Bank Awards 2022 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำ โดย กรุงศรี ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันโดดเด่น โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับเยาวชน ผ่านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชันออนไลน์โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย"

"กรุงศรี" คว้ารางวัล Best Bank for CSR, Thailand 3 ปีซ้อน