กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry

กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry

กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน กสทช. ได้ส่งจดหมายถึงผู้ให้บริการ IPTV อาทิ 3BB, NT, AIS เพื่อให้ผู้ให้บริการกล่องทีวีอินเตอร์เน็ต IPTV ทั้ง AIS PLAYBOX, 3BB TV, NT TOT IPTV ดูบอลโลกได้แล้ว ตามกฎ Must Carry ตามข้อ 6

โดยใจความในหนังสือด่วนที่สุดของ กสทช.  ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด แจ้งว่า ได้รับหนังสือจากบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด แจ้งถึงสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิของกลุ่มทรู เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

จากกรณีดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ กสทช. ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลประกอบกิจการโทรทัศน์ ได้โปรดใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และพิจารณาด้วยว่า บริษัท ยังคงเผยแพร่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่มีการออกอากาศโดยผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ผ่านทางโครงข่ายบอร์ดแบรนด์ และโครงข่ายโทรทัศน์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกิบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ได้ตามกฎระเบียบของ กสทช. ได้เช่นเดิมหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry

กสทช. ขอเรียนว่า ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แบะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ดังนี้

1.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แบะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

2.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ และควบคุมการออกอากาศการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้ออกอากาศเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

นอกเหนือจากบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด  หรือ  SBN  ทาง กสทช.ยังมีหนังสือด่วนที่สุด ถึง NT เเละ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัดหรือ 3BB ด้วยเช่นกัน

กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry

กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry กสทช. แจ้งผู้ให้บริการ IPTV ต้องออกอากาศ "ฟุตบอลโลก" ตามกฎ Must Carry