"นายกฯ" เปิดประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน

"นายกฯ" เปิดประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน

"นายกฯ" เปิดประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 21 ย้ำเป็นโอกาสดีร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ พัฒนาสังคม-วัฒนธรรม-เศรษฐกิจประชาคมอาเชียน

เมื่อเวลา 09.05 น.วันที่ 23 พ.ย.ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 21 โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นหน่วยงานที่ดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทย  และในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย.2565 ซึ่งมีประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ

โดย นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 21 ซึ่งมีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะหน่วยงานดูแลทหารผ่านศึกของประเทศไทย  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเชียน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งมา เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อดูแลทหารผ่านศึกและผู้ประสบภัยจากสงคราม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพและสังคม

ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง แก่ภูมิภาคอาเซียน ตนหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธ์ฯ ที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประชาคมอาเชียนอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

นายกฯ กล่าวอีกว่า สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึก
อาเซียน ครั้งที่ 21
ที่ประเทศไทย ขอให้การประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง และมีความสุขตลอดไปในการพำนักในประเทศไทย.