ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทยเฝ้าฯกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันนี้ (20พ.ย.65) เวลา 20.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนิโคเลาส์ ไคเมนาคิส (Mr. Nicolaos Kaimenakis) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย 

ซึ่งได้รับพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่