ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติรัฐสุลต่านโอมาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติรัฐสุลต่านโอมาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ความว่า 

สุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก แห่งโอมาน

กรุงมัสกัต

ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโอมาน

ประเทศไทยและรัฐสุลต่านโอมานมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดและความปรารถนาดีต่อกันมายาวนาน ขอฝ่าพระบาทมั่นพระทัยได้ว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนที่กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว