ก่อนเที่ยวงานลอยกระทง 2565 ข้อดี ข้อเสียกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แนะใช้หลัก 3R

ก่อนเที่ยวงานลอยกระทง 2565 ข้อดี ข้อเสียกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แนะใช้หลัก 3R

ก่อนเที่ยวงานลอยกระทง 2565 กรมควบคุมมลพิษ เปิดข้อดี ข้อเสียกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กระทงโฟม เช่น ใบตอง ขนมปัง ดอกบัว เป็นต้น เนื่องในวันลอยกระทง 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ทางเลือกการลอยกระทงแบบรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ เผยข้อดี ข้อเสียของกระทงจากวัสดุธรรมชาติและกระทงโฟม ที่ทำจาก ใบตอง ขนมปัง ดอกบัว เป็นต้น เนื่องในวันลอยกระทง 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ทางเลือกการลอยกระทงแบบรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อที่จะได้เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ ในการลดปริมาณกระทง และไม่สร้างมลพิษทางน้ำเพิ่มขึ้น

1.กระทงใบตอง 

ข้อดี - ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ , ลดการใช้วัสดุสังเคราะห์อื่นๆทำให้เกิดการลดภาวะเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

ข้อเสีย - หาวัสดุในการทำยาก , ถ้ามีจำนวนมากไปทำให้เกิดการเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม , ใช้เวลาย่อยสลาย 14 วัน

 

2.กระทงขนมปัง  

ข้อดี - หาวัสดุได้ง่าย , ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ , สามารถเป็นอาหารปลา เหมาะกับบ่อน้ำธรรมชาติ 

ข้อเสีย - ใช้เวลาย่อยสลายนานประมาณ 3 วัน , อาจมีคราบไขมันลอยบนผิวน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียได้ 

 

3.กระทงดอกบัว  

ข้อดี - ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ , มีขนาดเล็กเกิดขยะน้อยชิ้น

ข้อเสีย - หาวัสดุในการทำยาก , ถ้ามีจำนวนมากไปทำให้เกิดการเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม , ใช้เวลาย่อยสลาย 14 วัน

 

4.กระทงน้ำแข็ง

ข้อดี - สามารถทำได้ง่าย , เมื่อลอยแล้วกลายเป็นน้ำ ไม่มีขยะตกค้าง 

ข้อเสีย - ไม่สะดวกในการขนย้าย เนื่องจากน้ำแข็งละลายง่าย

 

5.กระทงกระดาษ

ข้อดี - หาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระทงได้ง่าย เก็บรักษาง่าย , น้ำหนักเบาสามารถลอยน้ำได้นาน 

ข้อเสีย - ใช้เวลาย่อยสลายค่อนข้างนาน ประมาณ 2-5 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลอยกระทง 2565 ที่ไหน? ใครคิดไม่ออกรีบดูเลย 16 จุดเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

- ลอยกระทง 2565 คืนจันทรุปราคา ราหูอมจันทร์ 4 ราศีไม่ควรออกจากบ้าน

- ลอยกระทงออนไลน์ 2565 รวมมาให้ทุกเว็บที่นี่ ใครไม่สะดวกเดินทางห้ามพลาด

 

6.กระทงโฟม 

ข้อดี - หาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระทงได้ง่าย เก็บรักษาง่าย , น้ำหนักเบาสามารถลอยน้ำได้นาน 

ข้อเสีย - ใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานมากกว่า 500 ปี จึงต้องใช้วิธีการจัดการด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบ การนำไปรีไซเคิล และการเผา แต่ก็จัดการได้ยาก เพราะเมื่อนำไปฝังกลบจะเปลืองเนื้อที่ฝังกลบ หากนำไปเผาจะเกิดก๊าซเรือนกระจก

 

7.ลอยกระทงออนไลน์ 

ข้อดี - สามารถทำได้ง่ายในที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึง , ประหยัดไม่มีขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสีย - ไม่สามาถทำได้ในเขตที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต , บางคนมองว่าไม่เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

 

6 เคล็ดลับ ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  1. งดกระทงโฟม ถึงจะง่ายในการเก็บขนแต่ลำบากในการกำจัดเพราะใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า 500 ปี
  2. ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ เช่น ใช้กระทงน้ำแข็ง ใช้ใบตองหรือหยวกกล้วยทำกระทง
  3. ลดขนาดกระทง มาด้วยกัน ลอยด้วยกันลดขยะไปพร้อมกัน
  4. หลีกเลี่ยงกระทงขนมปัง เพราะถ้าปลากินไม่หมดจะย่อยสลายและทำให้น้ำเน่าเสีย
  5. ลอยกระทงออนไลน์ ประหยัด สะดวกอินเทรนด์ ลดปัญหา ขยะในแหล่งน้ำ
  6. พกถุงผ้า ใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกหูหิ้วและงดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ

ลอยกระทงโดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ลอยกระทงอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ใช้น้อย (Reduce) โดยการลดขนาดของกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่ง หรือลดการตกแต่งให้น้อยลง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปริมาณขยะ 

- ใช้ซ้ำ (Reuse) โดยลอยกระทงร่วมกันในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน เช่น 1 กระทง 1 ครอบครัว หรือ 1 แก๊งค์ 1 กระทง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า

- แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำกระทงที่เก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในการหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ แต่ถ้าเป็นกระทงที่ทำจากโฟมก็รวบรวมทำความสะอาดเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

โดยการใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ และร่วมลดปริมาณกระทง ลดการก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รัก 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 แก๊งค์หรือกลุ่ม 1 กระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างมลพิษน้อยที่สุด

 

ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ