เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วันนี้ (27 ต.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา พัฒนาศิริ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช เสด็จเข้าพระวิหาร ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระวิหาร

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ทรงกราบ เสด็จไปยังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงกราบ 

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จไปทรงกราบที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา

ทรงลาพระสงฆ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระวิหาร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ