โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 ต.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ไปยังวัดราชาธิวาสวิหาร

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

เวลา 15.44 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดราชาธิวาสวิหารหน้าพระอุโบสถ เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่อาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงกราบ

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบ แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธานทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เสด็จเข้าหลังพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภาส แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงกราบ

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร
 

เสด็จออกจากหลังพระอุโบสถ ถวายถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร

นายนฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 50 ราย เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ

โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาสวิหาร