รู้จัก NCC-PCO ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติ

รู้จัก NCC-PCO ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติ

ทำความรู้จัก NCC-PCO ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติจำนวนมาก และได้รับความไว้วางใจมาตลอดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

MICE หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนต์ มาจากคำว่า Meetings, Incentive Travel, Conventions และ Exhibitions เป็นการเรียกธุรกิจที่ให้บริการด้านการจัดงานอีเวนต์ การประชุม หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ โดยครอบคลุมรูปแบบของงานทั้งในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งธุรกิจนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท ทั้งยังมีแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สร้างให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงขึ้นหลากหลายแขนง เช่น ธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการด้านโรงแรมและที่พัก และยังเชื่อมโยงไปถึงผู้ให้บริการด้านสื่อโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ในแบบต่างๆ รวมถึงธุรกิจทางด้านการขนส่งด้วย

อีกหนึ่งสายอาชีพที่น่าสนใจก็คือ นักจัดงานประชุมมืออาชีพ หรือ Conference Organizer (PCO) และในตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่เรานึกถึงก็คือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (์NCC) ความสำเร็จส่วนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้คือ การเป็นผู้บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 โดยในปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัด การประชุมเอเปค ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญที่จะเวียนมาจัดในไทยรอบ 20 ปีครั้ง

NCC-PCO นำโดย พีรพรรณ อังคสุโข SVP-CO และทีมงานของเธอที่แม้ว่าจะเป็นผู้หญิง แต่ก็สามารถบริหารจัดงานงานใหญ่ระดับชาติที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบด้วยพลังใจและกายได้อย่างแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร จนพวกเธอได้รับความไว้วางใจจากหลายกระทรวงให้เป็น PCO ในการจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ รวมถึงส่วนหนึ่งของการประชุมระดับผู้นำเอเปคที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

  • To be the Leader in MICE Industry

NCC-PCO ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ ยืนยันได้ถึงประสบการณ์และความรู้ในการบริหารจัดงานประชุมสำคัญของประเทศจำนวนมาก จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรของประเทศไทยเอง และบริษัทใหญ่ๆ จากต่างประเทศ แต่ "พีรพรรณ" ก็ยังยืนยันว่า ทีมงานทุกคนยังคงต้องหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะการทำงานแขนงนี้ ต้องสามารถจัดการได้ในทุกๆ ด้าน ก้าวให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน และเตรียมพร้อมกับอนาคต

พีรพรรณ กล่าวว่า ตอนที่ทำงานใหม่ๆ ถ้าบอกว่าทำงาน PCO หลายคนรวมถึงที่บ้านก็ยังสงสัยว่าคืองานอะไร เพราะคำนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมาก เมื่อได้ทำงานจนรู้ระบบขั้นตอนแล้ว พบว่า PCO ต้องการคนที่มีความเป็น "เป็ด" สูงมาก ต้องรู้เรื่องหมดทุกอย่าง ซึ่งไม่เพียงต้องลงลึกในเรื่องของการบริหารจัดงานประชุม ทีมงานต้องรู้เรื่องของการต่อราคา การคิดราคา ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แต่ต้องรู้เรื่องการจัดอาหาร รู้รายละเอียดของเมนู แม้จะทำอาหารไม่เป็น แต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของ Food Restrictions/Food Waste ต้องเรียนรู้การคิดแบบ Critical Thinking

พรธิดา หนึ่งในทีมงานของพีรพรรณ กล่าวเสริมโดยยกตัวอย่างการจัดงาน Reception และการแสดง Show ว่า เราก็ไม่ได้เป็นคนแสดงเอง แต่ต้องรู้ว่าในแต่ละการประชุมสิ่งที่จะแสดงนั้นต้องเป็นแบบไหน งานประชุมแต่ละครั้งก็มีความต้องการแตกต่างกัน บางงานก็อยากได้ความเป็นไทยชัดๆ บางงานก็อยากให้มีการแสดงโชว์ด้วย

รู้จัก NCC-PCO ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติ

  • PCO สัญชาติไทยเจ้าเดียวที่ได้การรับรองระดับสากล

นอกจากความเชื่อมั่นในด้านบริการที่พวกเธอมีให้กับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้ว หนึ่งในความไว้วางใจสำคัญที่ทำให้ NCC-PCO เติบโตได้ถึงวันนี้คือ การเป็นผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและงานประชุมหลากหลายขนาด เป็นฝ่ายการจัดการประชุม (PCO) สายเลือดไทยแบบเต็มร้อย

"เราเป็นผู้จัดการประชุมเจ้าเดียวในขณะนี้ที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจาก สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ (The International Association of Professional Congress Organisers: IAPCO) ให้เป็นสมาชิกผู้จัดประชุมอาชีพซึ่งมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก" พีรพรรณ กล่าวด้วยน้ำเสียงภูมิใจ 

NCC-PCO เป็นสมาชิกสมาคมการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA โดยพวกเขาสามารถจัดการงานได้อย่างครบถ้วน และมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้เสมอ โดยไม่เกี่ยงว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กๆ หรืองานระดับนานาชาติที่มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ มาร่วมงาน

"ทางฝั่งอเมริกาก็บอกเราว่า เราสามารถจัดงานให้ออกมายิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยจัดมาด้วย กลายเป็นความประทับใจที่ทำให้พวกเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศจัดงานนี้อีกครั้งในปี 2025" พีรพรรณ เล่าถึงความประทับใจ

พีรพรรณ ยังกล่าวต่อว่า หากเราเข้าใจเนื้อหาของงานเพื่อช่วยประสานงานกับบุคคลต่างๆ การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ซึ่งถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอคืออะไร เราก็สามารถไปหาคนมาร่วมงานที่เหมาะสมกับการประชุมนั้นได้

"บางงานที่เป็นลักษณะเฉพาะมากๆ เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) หรือการประชุม APEC จะมีแกนหลักของงานโดยเฉพาะ ประธานต้องนั่งตรงไหน ผู้เข้าร่วมประชุมคนนี้ต้องนั่งตรงไหน ประเทศที่เชิญมาร่วมทวิภาคีต้องนั่งฝั่งไหน การจัดห้องจัดที่นั่งต้องจัดอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้าเป็นนักจัดงานคนอื่นๆ ที่ไม่ได้มาทาง PCO จริงๆ เขาจะไม่เข้าใจว่าต้องเรียงลำดับที่นั่งอย่างไร ไปจนถึงเรื่องรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเหมือนเป็นที่ปรึกษาและหาคำตอบในทุกๆ เรื่อง พวกเขาก็หวังพึ่งเรา เพราะเรามีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมแบบ PCO จริงๆ เราสามารถให้คำแนะนำเขาได้"  พีรพรรณ กล่าว

รู้จัก NCC-PCO ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติ

  • Power of Professional Convention Organizer (PCO)  

ถึงตรงนี้ หลายคนคงเห็นความสนุกและเรื่องท้าทายในการเป็นผู้จัดงานประชุมมืออาชีพกันแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือ ความสำคัญของอาชีพนี้ที่มีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นมีพลังขนาดไหน คนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือ นักจัดงานประชุมมืออาชีพทั้งห้าคนนี้        

พีรพรรณ กล่าวว่า เรามักพูดกันเสมอว่า ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความสามารถจัดงานประชุมระดับชาติได้ แต่เรากลับมีบริษัทที่เป็น PCO จริงๆ น้อยมาก เราค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้ให้บริการจัดงานประชุมเป็นหลัก เราไม่ได้เป็นคนทำงานอีเวนต์ คนทำโรดโชว์ หรือพาทัวร์ เราเน้นที่เรื่องของการจัดการประชุมเป็นหลัก

"ความมุ่งมั่นอีกอย่างของเราคือ อยากหาคนรุ่นใหม่มาร่วมทีมไปด้วยกันเพื่อเป็น The NEXT GEN PCO เพราะเรื่องการประชุมนั้น ประเทศไทยยังสามารถไปได้อีกไกล เพราะศักยภาพของประเทศเองที่มากอยู่แล้ว บ้านเรามีข้อได้เปรียบทางพื้นที่ที่ดี ซึ่งคนที่ทำงาน PCO อย่างจริงจังกลับยังน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ที่นั่นจะมีบริษัท PCO เยอะมากๆ แต่เราได้เปรียบเขามากกว่าในเรื่องของสถานที่และความพร้อมในด้านต่างๆ เราจึงอยากยกคุณค่าของอาชีพนี้ขึ้นมา ให้ทุกคนเห็นว่า PCO นั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศด้วย"  พีรพรรณ กล่าว

รู้จัก NCC-PCO ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติ

การจัดงานระดับนานาชาติหรือระดับประเทศแต่ละครั้ง แน่นอนว่าจะมีผู้แทนจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานด้วยอยู่แล้ว รวมถึงคนสำคัญในตำแหน่งต่างๆ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปได้ และเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจในการช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เขาได้รับจากงานประชุมนั้นให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย นอกจากนั้นประเทศไทยเองก็จะได้เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องภายในประเทศด้วย

"คนมักคิดถึงประเทศไทยแค่เรื่องของการท่องเที่ยว แต่บ้านเราเองก็มีศักยภาพมากในเรื่องของการจัดงานประชุม เราจึงอยากยกระดับเรื่องนี้ให้มากขึ้น ยิ่งตอนนี้คนที่ทำ PCO แท้ๆ ยังมีไม่มากนัก เราจึงอยากพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยกันทำให้ประเทศไทย มีภาพลักษณ์ของการเป็นตัวเลือกในการจัดงานประชุมระดับโลกได้ด้วย" พีรพรรณ ทิ้งท้าย

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงมีความพร้อมในการให้บริการด้านการจัดงานอย่างครบวงจร ทั้งการจัดประชุม การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงบริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งภายในและต่างประเทศ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ qsncc