"อีคลาวด์วัลเล่ย์" ภูมิใจได้รับรางวัล องค์กรคนดีปี65 จากวุฒิสภา

"อีคลาวด์วัลเล่ย์" ภูมิใจได้รับรางวัล องค์กรคนดีปี65 จากวุฒิสภา

"อีคลาวด์วัลเล่ย์" ได้รับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี ประจำปี 2565 จาก วุฒิสภา ตอกย้ำการทำธุรกิจ ด้วยจริยธรรม-รักษาข้อมูลผู้ใช้บริการสูงสุด

         นายอมรินทร์ บุรินทร์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ eCloudvalley ผู้นำด้านการบริการดูแลระบบคลาวด์ เปิดเผยว่าองค์กร ได้รับคัดเลือกจาก คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้ร่วมเป็น 1 ใน 65 องค์กรคนดี ประจำปี 2565 พร้อมรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา   ถือว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจขององค์กรอย่างสูงสุด

 

 

         นายอมรินทร์ กล่าวด้วยว่า   อีคลาวด์วัลเล่ย์ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่สร้างอัตลักษณ์หรือค่านิยมองค์กร  ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพราะการบริการระบบบนคลาวด์ไม่สามารถจับต้องได้ พนักงานจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและต้องได้รับการปลูกฝังการให้บริการที่ดี เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจและให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยการรักษาข้อมูล ปกป้องข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

 

"อีคลาวด์วัลเล่ย์" ภูมิใจได้รับรางวัล องค์กรคนดีปี65 จากวุฒิสภา

         “บริษัทจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าเพื่อให้การให้บริการทางลูกค้าได้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาสัญญา การป้องกันการทุจริตระหว่างองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและจะมีการยกเลิกบริการทันทีเมื่อมีการตรวจพบการกระทำทุจริตทางธุรกิจ รวมถึงจะมีการรับผิดชอบในการให้บริการที่ไม่ได้คุณภาพหรือมีความผิดพลาด ซึ่งการรักษาความเชื่อถือระหว่างผู้ใช้บริการและรักษาคุณภาพของการให้บริการ  สะท้อนถึงบทบาทในการสร้างคนดีให้กับองค์กร รวมถึงตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ภายในองค์กรและของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ” นายอมรินทร์ กล่าว

 

          สำหรับอีคลาวด์วัลเล่ย์ (ECV) เป็นคู่ค้า AWS Premier Tier Services ที่เกิดในคลาวด์ มุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์แบบครบวงจรแก่ลูกค้า   รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจดิจิทัล ด้วยจำนวนพนักงานรวมกว่า 600 คน ให้บริการครอบคลุม 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.