"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เช้านี้เช็กสิทธิ์ยังเหลือเท่าไหร่

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เช้านี้เช็กสิทธิ์ยังเหลือเท่าไหร่

ตรวจสอบอัปเดต "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เช้านี้เช็กสิทธิ์ยังเหลือเท่าไหร่ รอบเก็บตกเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

การเปิด "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 จากกรณีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดรับลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ www.คนละครึ่ง.com คลิก ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ตรวจสอบจาก www.คนละครึ่ง.com เช้านี้เมื่อเวลา 08.25 น. ยังมีสิทธิให้ลงทะเบียน 2,957,509 ราย สำหรับผู้ที่อยากลงทะเบียนนั้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน , หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน , ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 , ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" เช้านี้เช็กสิทธิ์ยังเหลือเท่าไหร่

วิธีการลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ คนละครึ่ง คลิกที่นี่

1.เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน

2.กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้แล้วเสร็จ

4.กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

5.ลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

- กดแบนเนอร์สิทธิ คนละครึ่ง

- กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

 - กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว

- กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

- ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ