บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย. เงินเข้าบัตร ถอนเป็นเงินสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย. เงินเข้าบัตร ถอนเป็นเงินสดได้

เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย. เงินเข้าบัตร ถอนเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่เลย 

(22 ก.ย.2565) "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนกันยายน 2565 วันนี้มีเงินเข้า และสามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่เลย 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกันยายน อัปเดตล่าสุด ถอนเงินสดได้ 3 งวด เช็กเลย

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 15 ก.ย.65 มีเงินเข้าถอนเป็นเงินสดได้ รีบเช็กเลย

 

กรมบัญชีกลาง อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ล่าสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ 3 เดือนในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ซึ่งจะมีเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรฯ ดังต่อไปนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
 • มาตรการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท (ก.ย. - ต.ค. 2565)
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565)
 • บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟฟ้า (MRT + BTS + ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

ทุกวันที่ 15 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 - ก.ค.2565 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย.2565)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

เงินคืนค่าไฟฟ้า 

 • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

 • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ซึ่งวันนี้ (22 ก.ย.2565) ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ทั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย. เงินเข้าบัตร ถอนเป็นเงินสดได้

 

สำหรับการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบใหม่ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และ Walk in ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก) 

หรือเดินทางเพื่อไป ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

โดยช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

ส่วนการ "ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไดที่นี่ (คลิก)