เริ่มแล้วกับ 3 งานใหญ่วงการแล็บ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ที่ไบเทค บางนา

เริ่มแล้วกับ 3 งานใหญ่วงการแล็บ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ที่ไบเทค บางนา

เริ่มแล้ว งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL ตอบโจทย์ทุกความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำจากทั่วโลก พบกันได้วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2565 ที่ไบเทค บางนา

กลับมาจัดใหญ่ในรูปแบบปกติที่ไบเทค บางนา สำหรับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับในครั้งนี้ พร้อมแสดงศักยภาพอีกครั้ง ด้วยการนำผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 ราย มากกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ จัดแสดงบนพื้นที่จัดงานกว่า 12,000 ตารางเมตร คาดดึงดูดผู้ซื้อกว่า 300 ราย จากทั่วเอเชีย และผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการเชื่อมโยงผู้คนในอุตสาหกรรมสามารถมาพบปะพูดคุยกับผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ ชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เริ่มแล้วกับ 3 งานใหญ่วงการแล็บ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ที่ไบเทค บางนา

ภายในงานจะมีการนำเสนอที่ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรในห้องแล็บ นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม การวิคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี และทุกภาคส่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และทั่วถึงทุกภูมิภาค ผ่านทางการจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้ พร้อมกับการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่หลากหลายมากกว่า 100 งานประชุมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้ง 3 วัน ของการจัดงาน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL จะช่วยเชื่อมโยงงานวิจัยตั้งแต่ห้องปฏิบัติการฯ จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่สังคม และในฐานะที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดในประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานนี้จะช่วยผลักดันงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ และสุขภาพ ออกจากหิ้งสู่ห้างได้เร็วขึ้น จึงทำให้ทั้งงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL ตอบโจทย์ในการเป็น Platform เพื่อการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัย นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อและผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

เริ่มแล้วกับ 3 งานใหญ่วงการแล็บ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ที่ไบเทค บางนา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่าง ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีนาย สายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนางพัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง TCELS ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและพบปะผู้ประกอบการชั้นนำ 

มร.อิกอร์ ญาน เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า สำหรับผู้ซื้อและนักลงทุน คณะผู้จัดฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกัน และการลงทุนทางธุรกิจผ่านโปรแกรมจับคู่ธุรกิจ โปรแกรมการเชิญผู้ซื้อรายสำคัญเข้าร่วมงาน ตลอดจนกิจกรรม Welcome Reception & Networking ของเรา ทางทีมได้เชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมในบริเวณพื้นที่การจัดงานในรูปแบบปกติ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทาง แต่ถึงแม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่เราเชื่อว่าจะต้อนรับผู้เข้าร่วมการค้ามากกว่า 10,000 ราย ในช่วงงานสามวันของเรา

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะผู้จัดงานที่พัฒนารูปแบบการจัดงาน Bio Asia Pacific มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า ทาง TCELS ภูมิใจที่จะนำเสนองาน Bio Asia Pacific 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงาน The Power of Collaboration in Pushing Forward the Laboratory & Life Sciences Industries อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ในประเทศไทย ทาง TCELS ในฐานะผู้จัดงานมุ่งมั่นที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม พร้อมกับผู้นำและนักลงทุนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา อันจะสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศในอนาคต

เริ่มแล้วกับ 3 งานใหญ่วงการแล็บ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ที่ไบเทค บางนา

นายยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรการจัดงานมาทุกครั้ง ซึ่งในปีนี้การจัดงาน Thailand LAB INTERNATONAL ได้ก้าวสู่ปีที่ 12 ของการจัดงาน ควบคู่ไปกับอีก 2 งาน ไม่ว่าจะเป็นงาน Bio Asia Pacific และครั้งแรกกับการจัดงานงาน FutureCHEM INTERNATIONAL สิ่งเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ได้ว่า วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมผลักดันให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี ไม่เพียงแค่ในระดับประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงระดับภูมิภาคเอเชีย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL มาพบกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ฮอลล์ 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ thailandlab หรือเว็บไซต์ bioasiapacific หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 111 6611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)