ผบ.ทร. ต้อนรับ ผบ.สหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือทางทหาร

ผบ.ทร. ต้อนรับ ผบ.สหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือทางทหาร

ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทร.ในโอกาส เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ กระชับสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือสหรัฐ

19 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. พลเรือเอก Samuel J. Paparo (แซมมูเอล เจ พาพาโร่) ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (USPACFLT) เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

        ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือในเรื่องการประสานความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน เช่น การมาเยือนของเรือรบกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา การฝึกร่วมทางทะเล ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา  ซึ่งหลังจากนี้ ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกจะเดินทางไปเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ที่สำคัญในพื้นที่สัตหีบต่อไป

ผบ.ทร. ต้อนรับ ผบ.สหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือทางทหาร

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นประโยชน์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 

ผบ.ทร. ต้อนรับ ผบ.สหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือทางทหาร

ทั้งนี้ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้น ทั้งสองฝ่ายได้มีการดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคง และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการฝึกและความร่วมมือทางทหารต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ผบ.ทร. ต้อนรับ ผบ.สหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือทางทหาร

อาทิ การฝึกผสม CARAT โดยทำการฝึกการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ , การฝึกผสม Cobra Gold โดยทำการฝึกประชุมวางแผนและการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กำลังทางบก เรือ อากาศยานและกำลังปฏิบัติการพิเศษของ กองทัพไทย กับ กองทัพสหรัฐฯ , การฝึกผสม SEACAT โดยทำการฝึกการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือและความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค เป็นต้น