ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

ทบ.จัดแข่ง Trail Running ตาพระยา สระแก้ว 10-11 ก.ย. “เปลี่ยนเส้นทางลาดตระเวน จากรอยเท้าบูธ เป็นรอยวิ่ง ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา” กองทัพขานรับนโยบายนายกฯ ใช้พื้นที่ทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริม ปชช.ออกกำลังกาย รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว


     แม้ในอดีตชายแดน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จะเคยเป็นพื้นที่สู้รบและเต็มไปด้วยกับดักทุ่นระเบิด แต่ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดน และกำลังถูกยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

     หลังเกิดการแพร่ระบาด "โควิด-19" ที่คร่าชีวิตคนไทยไปไม่น้อย ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศกลับต้องชะงักงัน แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้ว แต่เชื้อร้ายก็ยังพัฒนาสายพันธ์ุต่อเนื่อง

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะ กองทัพ ใช้พื้นที่ทหารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่ซบเซาจากพิษ "โควิด-19"

     พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เลือกพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1 และมอบหมายให้ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ.1) ดำเนินการ จัดแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ หรือ Trail Running พื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 10-11 ก.ย.2565  “เปลี่ยนเส้นทางลาดตระเวน จากรอยเท้าบูธ เป็นรอยวิ่ง ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา”

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

     โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว และสมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ 

     พล.ท.สขสรรค์ ระบุว่า การจัดงานครั้งนี้ ซึ่งตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต มุ่งเน้นให้ประชาชนมีพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยนายกรัฐมนตรีส่งเสริมให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในภูมิประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังได้ชื่นชมความงามของภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งในพื้นราบทั่วไป และพื้นที่ป่า ภูเขา

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

     กองทัพบกได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 ที่มีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การป้องกันชายแดนทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ ตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออก ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

     อีกทั้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน อ.ตาพระยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่สู้รบ แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าตามแนวชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง รวมถึงยังเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ นำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวตามแนวอารยธรรมไทย - กัมพูชา และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

     สำหรับ กำหนดจัดการแข่งขันเริ่มในวันที่ 10-11 ก.ย.2565 นี้ ระยะทางในการแข่งขัน  5 ระยะ ได้แก่ 5 กม. 10 กม. 25 กม. 60 กม. และ 100 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานในระบบสากล ทั้งพื้นราบและป่าภูเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ หลักเขต 28  จุดชมวิวประเทศกัมพูชาแห่งใหม่ ลานหินตัด และ ละลุ หมู่บ้านทัพไทย เป็นต้น 

ทบ.พลิกพื้นที่รบ สู่ Trail Running ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา

     โดยพื้นที่บางส่วนผ่านเข้าไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ บ.ทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่เป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์สู้รบในอดีต 

     สามารถสมัครเข้าแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์ www.runningconnect.com หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เพจ Face book : Border Trail Run 

     อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย กองทัพภาคที่ 1 ส่งหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา กองกำลังบูรพา เข้าเคลียร์พื้นที่ที่ใช้เป็นเส้นทางวิ่งอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความมั่นใจของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมประสานไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวก

     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ Trail Running พื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นอกจากส่งเสริมประชาชนหันมาออกกำลังกาย เป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-กัมพูชา