ปภ. แจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูง

ปภ. แจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูง ระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

  • ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.แม่จัน แม่สาย) และน่าน (อ.เมืองฯ ท่าวังผา ภูเพียง เวียงสา) 
  • ภาคกลาง จ.อ่างทอง (อ.ป่าโมก) และพระนครศรีอยุธยา (อ.บางบาล เสนา ผักไห่)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

  • ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร 
  • ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น

  • ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เชียงแสน) 
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เชียงคาน) หนองคาย (อ.เมืองฯ) และนครพนม (อ.เมืองฯ)

ขอให้ระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว

ปภ. แจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำทะเลหนุนสูง