ปภ.เตือน 4 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ปภ.เตือน 4 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ปภ.เตือน 4 จังหวัด เชียงราย - น่าน - อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ขณะที่ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลคาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

  • ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่จัน แม่สาย) และน่าน (อ.เมืองฯ ท่าวังผา ภูเพียง เวียงสา)
  • ภาคกลาง จ.อ่างทอง (อ.ป่าโมก) และพระนครศรีอยุธยา (อ.บางบาล เสนา ผักไห่)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

  • ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
  • ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง

พื้นที่เฝ้าระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น

  • ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เชียงแสน)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.เชียงคาน) หนองคาย (อ.เมืองฯ) และนครพนม (อ.เมืองฯ)

ขอให้ระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว

ปภ.เตือน 4 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง