เตือน 7 จว. เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงใน "แม่น้ำโขง" 14-18 สิงหาคม 2565 นี้

เตือน 7 จว. เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงใน "แม่น้ำโขง" 14-18 สิงหาคม 2565 นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน 7 จังหวัดริมฝั่งโขง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงใน "แม่น้ำโขง" 14-18 สิงหาคม 2565 นี้

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่ 28/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2565 

 

 

ตามที่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง และได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าในช่วงวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น

 

คาดการณ์ในช่วง 13 - 14 สิงหาคม 2565 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตราประมาณ 9,000 - 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

 

ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 - 2.0 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ กอนช. ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

 

เตือน 7 จว. เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงใน "แม่น้ำโขง" 14-18 สิงหาคม 2565 นี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565