น้ำเทือกเขาไหลท่วม สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น

น้ำจากอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ไหลมาตามคลองสาขา ล้นเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ห้องเรียน ถูกน้ำท่วม รวมถึงบริเวณโรงเรียน ขณะผู้อำนวยการ สั่งปิดโรงเรียน ชั่วคราว หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำป่าจากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีปริมาณมาก ไหลลงมาเข้าท่วมในพื้นที่ ด้านอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทำให้น้ำได้ไหลมาตามลำคลองสาขา จนล้นไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อาคารเรียนถูกน้ำท่วม จำนวน 3 ห้อง โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ถูกน้ำท่วม ระดับน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร และห้องน้ำของนักเรียนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้การได้ ทางคณะครู ต้องเร่งเก็บตำราเรียน เพื่อไม่ให้ถูกน้ำท่วม ซึ่งทางผู้อำนวยการ ได้สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว ทำให้เด็กนักเรียน จำนวน 160 คน ต้องให้ผู้ปกครอง มารับกลับบ้าน เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูง และเกรงสัตว์มีพาที่มากับน้ำท่วม

นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก และ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ระบุว่า ในช่วงเช้าน้ำได้ไหลเข้าท่วม ภายในโรงเรียน ทำให้ ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 และ ป3 ถูกน้ำท่วม ทางครู และ นักเรียนต้องเร่งกันเก็บหนังสือเรียน และ สื่อการเรียนการสอนบนที่สูง พร้อมทั้งแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร ขอปิดโรงเรียนชั่วคราว ไม่มีกำหนด เพื่อรอสถานการณ์น้ำ ที่ปริมาณน้ำ ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างตอเนื่อง

สำหรับพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และจะรับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมที่ มีจำนวนมาก จึงทำให้ล้นคลองสาขา ล่าสุด ปริมาณน้ำที่ไหลลงมา เริ่มเข้าท่วมบ้านเรือน ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก ที่อยู่ติดริมคลองระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง