พิษ "พายุมู่หลาน" พิจิตรน้ำเทือกเขาไหลทะลักท่วมโรงเรียน - สั่งปิดชั่วคราว

พิษ "พายุมู่หลาน" พิจิตรเจอน้ำจาก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ไหลบ่ามาตามคลองสาขา ล้นเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ห้องเรียนถูกน้ำท่วมเสียหาย ขณะที่ ผอ.สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น

พิษ "พายุมู่หลาน" ที่จังหวัดพิจิตร สถานการณ์ "น้ำป่า" จากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณมาก ไหลลงมาเข้าท่วมในพื้นที่ ด้านอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทำให้น้ำได้ไหลมาตามลำคลองสาขา จนล้นไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

 

โดยอาคารเรียนถูกน้ำท่วม จำนวน 3 ห้อง โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนถูกน้ำท่วม ระดับน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร และห้องน้ำของนักเรียนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้การได้ ทางคณะครู ต้องเร่งเก็บตำราเรียน เพื่อไม่ให้ถูกน้ำท่วม ซึ่งทางผู้อำนวยการ ได้สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว ทำให้เด็กนักเรียน จำนวน 160 คน ต้องให้ผู้ปกครอง มารับกลับบ้าน เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูง และเกรงสัตว์มีพิษที่มากับน้ำท่วม

 

นายศรายุทธ ตาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก และ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ระบุว่า ในช่วงเช้าน้ำได้ไหลเข้าท่วม ภายในโรงเรียน ทำให้ ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 และ ป.3 ถูกน้ำท่วม ทางครู และนักเรียนต้องเร่งกันเก็บหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนบนที่สูง พร้อมทั้งแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร ขอปิดโรงเรียนชั่วคราวไม่มีกำหนด เพื่อรอดูสถานการณ์น้ำ ซึ่งปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

สำหรับพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จะรับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมที่มีจำนวนมาก จึงทำให้ล้นคลองสาขา ล่าสุดปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก ที่อยู่ติดริมคลองระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง