ข่าวปลอม! ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อชะลอการเดินทาง ลดการแพร่ระบาดโควิด 19

ข่าวปลอม! ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อชะลอการเดินทาง ลดการแพร่ระบาดโควิด 19

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อชะลอการเดินทางของประชาชน ลดการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่าตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อชะลอการเดินทางของประชาชน ลดการแพร่ระบาดโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
 

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความบนสื่อต่างๆเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้น เพราะทาง ปตท. ได้ร่วมโครงการต้านโควิด 19 การปรับราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการชะลอการเดินทางของประชาชน และลดการแพร่ระบาดโควิด 19 นั้น ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นข่าวที่เคยมีการเผยแพร่ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 ซึ่งการปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงนั้น เป็นไปตามต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการชะลอการเดินทางของประชาชนตามที่มีการส่งต่อข้อมูลแต่อย่างใด โดยธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยเป็นการค้าเสรีมาตั้งแต่ปี 2534 มีผู้ประกอบการค้าน้ำมันหลายราย โดยผู้ประกอบการค้าน้ำมันทุกรายมีอิสระในการตั้งราคาโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แนะนำค่าการตลาดที่เหมาะสม และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคุมให้ผู้ค้าขายตามราคาที่ประกาศ
 

ซึ่งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก เป็นหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และเป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) หรือเดิมที่รู้จักกันในชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในการปรับราคาน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น นั้น โออาร์ ยึดหลักการปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแข่งขัน รวมทั้งรักษาระดับของค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 1.90 บาท/ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนเนื้อน้ำมันในตลาดโลกและต้นทุนของราคาพลังงานทดแทน (เอทานอลและไบโอดีเซล B100) ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.02 บาท/ลิตร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทร. 1365 PTT Center

บทสรุปของเรื่องนี้ : การปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงนั้นเป็นไปตามต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการชะลอการเดินทางของประชาชนตามที่มีการส่งต่อข้อมูลแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวง