พ่อต้องรู้! ม.33 ม.39 สิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอด 15,000 เงินสงเคราะห์บุตร 800

พ่อต้องรู้! ม.33 ม.39 สิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอด 15,000 เงินสงเคราะห์บุตร 800

เช็กเลย พ่อต้องรู้! ม.33 ม.39 สิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอด 15,000 เงินสงเคราะห์บุตร 800 รายละเอียดและเงื่อนไขครบจบที่นี่

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ที่เป็นคุณพ่อลูกอ่อน เช็กสิทธิประกันสังคม ซึ่งทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งให้ทราบเรื่องสิทธิของผู้ประกันตนสำหรับครอบครัวมือใหม่

ค่าคลอดบุตรก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้
- เหมาจ่าย 15,000 บาท / ครั้ง 
 - ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท 
ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์มีดังนี้
- ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
- เป็นผู้ประกันตนม. 33 และ 39 เท่านั้น 
- ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนภรรยาคลอดบุตร
- ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

พ่อต้องรู้! ม.33 ม.39 สิทธิประกันสังคม เบิกค่าคลอด 15,000 เงินสงเคราะห์บุตร 800

ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะสามารถเบิกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นต่อบุตร 1 คน  
-หากใช้สิทธิของแม่ที่เป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิเพิ่มในส่วนของเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายใน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506