ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3 ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (3 ส.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2-3สวนสาธารณะ “เบญจกิติ”

เวลา 18.32 น. ครั้นเสด็จฯถึง ลานอัฒจันทร์กลางแจ้ง สวนป่า ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะเบญจกิติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงาน การจัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 2 - 3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” พร้อมทั้ง กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดสวนปา ระยะที่ 2 – 3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายสวนเบญจกิติ โดยถ่ายทอดผ่านจอมอนิเตอร์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวาย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เหรียญที่ระลึกประดับ แพรแถบ) ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ชุด

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวาย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เหรียญที่ระลึกประดับ แพรแถบ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565) แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 ชุด

เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ “สวนป่าเบญจกิติ” ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนป่า ระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ฯ ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและคณะกรรมการจัดงาน ฯ เสด็จออกจากบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ตัน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ 

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ต่อมาในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “เบญจกิติ” โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 สวนน้ำ มีเนื้อที่ 130 ไร่ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนน้ำแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 และกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และส่วนที่ 2 สวนป่า มีเนื้อที่ 320 ไร่ แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น 3 ระยะ เมื่อปี 2559 กรมธนารักษ์จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 1 มีเนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ 

ต่อมาในปี 2563 กรมธนารักษ์จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 2 และ 3 มีเนื้อที่ 259 ไร่ โดยมีแนวคิดเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง มุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด โดยเก็บรักษาต้นไม้เดิมทั้งหมดไว้ และปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 7,000 ต้น 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่น จึงกำหนดให้มีพรรณไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด เพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันในแต่ละฤดู อีกทั้งมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางสำหรับจักรยาน โดยมีต้นไม้กั้นอย่างเป็นสัดส่วน ระยะทางรวม 4  กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้า ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่า และสามารถออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง เชื่อมไปยังสวนน้ำได้อีกด้วย 

ส่วนการก่อสร้างสวนป่า ระยะที่ 2 และ 3 กรมธนารักษ์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในหลวง ราชินี ทรงเปิดสวนป่าระยะที่ 2-3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง